• Call : (0040) 723 640 107

“Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii şi cea mai mare speranţă a ei pentru viitor.”

John Fitzgerald Kennedy

Alătură-te Gradiniţei Diana!

Promovarea educaţiei interculturale este scopul nostru principal, pentru aceasta, fiecare copil va fi evaluat şi sprijinit să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesele şi aspiraţii personale, cât şi de cerinţele comunităţii şi ale societăţii. Programul educaţional al grădiniţei are ca finalitate formarea personalităţii copilului prin:

 • Dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a abilităţilor practice, a tehnicilor de muncă intelectuală şi a disponibilităţilor afective;
 • Educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;
 • Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umana, faţă de valorile moral-civice, a respectului faţă de natura şi mediul înconjurător;

Misiunea Grădiniţei Diana

Grădiniţa cu Program Prelungit “Diana” îşi propune demersuri educaţionale, alături de familie şi comunitate, având ca ideal pregătirea viitorului preşcolar pentru o societate aflată în continuă mişcare.

Încercăm să configurăm în continuare viziunea unei organizaţii furnizoare de educaţie nivel preşcolar care vrea să formeze la copilul de vârstă preşcolară mecanisme şi structuri de învăţare, încercând să facă din Informaţie a patra resursă, să transforme informaţia în cunoaştere şi să ofere cursanţilor ei cheia spre comunitatea globală a viitorului.

Viziunea Grădiniţei Diana

 • Excelenţa în procesul de învăţământ, într-un spectru foarte larg de discipline;
 • Educarea complexă şi echilibrată a copiilor noştri prin oferirea accesului complex la informaţie;
 • Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii;
 • Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe.

Engleză Intensiv

Grădiniţa Diana oferă copiilor cheia către un univers nou şi minunat.  Fiecare zi, fiecare joc şi fiecare activitate îşi propune sa îi aducă mai aproape de studiul limbii engleze. O multitudine de posibilităţi li se oferă şi dobândesc noi cai de exprimare. Împreuna reuşim sa le stimulam inteligenţa, limbajul, imaginaţia şi încrederea în sine.

Diana Kindergarten offers the key towards a new and wonderful universe to the children. Every day, every game and every activity aims to bring them closer to the study of the English language. A lot of possibilities are being offered to them and new ways of expression are acquired. Together we succeed stimulating their intelligence, language, imagination and self esteem. 

Bucătărie Proprie

La Grădiniţa Diana avem bucătarie proprie. 

Meniul respectă în totalitate ordinul Ministerului Sănătăţii Publice privind aprobarea listei alimentelor recomandate şi principiile care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescent.

Stil de viaţă sănătos, alături de o alimentaţie sănătoasă!

Page 2 of 3
Ofertă Program 1

08:00 – 13:30

RON 1350/lună

RON 675/lună

LOCUL PERFECT PENTRU COPILUL DVS!

INSCRIE COPILUL SI BENEFICIEZI DE 50% DISCOUNT/luna PANA LA FINELE ANULUI 2022!

 • Mic dejun sănătos
 • Activități liber alese
 • Limba engleză
 • Gustare sănătoasă
 • Activități pe domenii experiențiale
 • Activități de dezvoltare personală
 • Activități opţionale
 • Activități extracurriculare
Înscriere
Ofertă Program 2

08:00 – 14:00

RON 1750/lună

RON 875/lună

LOCUL PERFECT PENTRU COPILUL DVS!

INSCRIE COPILUL SI BENEFICIEZI DE 50% DISCOUNT/luna PANA LA FINELE ANULUI 2022!

 

 • Mic dejun sănătos
 • Activități liber alese
 • Limba engleză
 • Gustare sănătoasă
 • Activități pe domenii experiențiale
 • Activități de dezvoltare personală
 • Activități opţionale
 • Activități extracurriculare
 • Prânz sănătos
Înscriere
Ofertă Program 3

08:00 – 18:00

RON 2050/lună

RON 1025/lună

LOCUL PERFECT PENTRU COPILUL DVS!

INSCRIE COPILUL SI BENEFICIEZI DE 50% DISCOUNT/luna PANA LA FINELE ANULUI 2022!

 • Mic dejun sănătos
 • Activități liber alese
 • Limba engleză
 • Gustare sănătoasă
 • Activități pe domenii experiențiale
 • Activități de dezvoltare personală
 • Activități opţionale
 • Activități extracurriculare
 • Prânz sănătos
 • Program de somn
 • Gustarea sănătoasă după-amiază
 • Activități recreative
 • Activități de sistematizare a cunoștințelor
Înscriere